Terapia Carbo Re-Constructor

Korekta owalu twarzy w strafie „V”.